Sadam soetas ühe Eesti suurima materjalikäitlemise masina

Uue materjalikäitlusmasina Mantsinen 120 soetamine on ajastatud sadama akvatooriumi süvendamistööde lõpetamisega, mille tulemusena on sadama akvatooriumi uueks sügavuseks 8.9 meetrit. Traalimistöid on plaanis jätkata ka aasta teises pooles, millega on kavas saavutada akvatooriumi keskmiseks sügavuseks 9.2 meetrit, mis võimaldab sadamal tulevikus laadida ka “Handysize” laevu.

Möödunud aastal läbi viidud Bekkeri sadama kai nr 1 renoveerimisega võimaldavad tehtud investeeringud teenindada suuremat laevade arvu kail, mis asub elukeskkonnast ca pool kilomeetrit kaugemal, mis veelgi vähendab mürataset ja seega võimalikku ebamugavust kohalikele elanikele.

Uus materjalikäitlusmasin on varustatud suuremate greiferitega, mis võimaldab tõsta oluliselt laevade lastimise ja lossimise tootlikkust, võimaldades kokkuhoidu nii laevade seisuaja kui ka opereerimiskulude arvelt. Tänu HybriLift energiasäästu süsteemile on kraana ökonoomne, mis vähendab nii kütuse kulu, kui ka heitgaasikoguseid. Kraana noole ulatus on 28 meetrit ja lint-roomikutel alusvankri kõrgus on 6,5 meetrit, mis võimaldab autodel kraana alt läbi sõita, muutes tööd sealjuures veelgi efektiivsemaks.

OÜ Tallinna Bekkeri Sadam investeeris tänavu üle 3 000 000 € kai rekonstrueerimisse, süvendustöödesse ja uue materjalikäitlusmasina soetamiseks.

Bekkeri sadam on Eesti erakapitalil põhinev puiste- ja generaalkaupade käitlemisele spetsialiseerunud sadam.

Sadam annab tööd 50 inimesele

Tallinna Bekkeri Sadama detailplaneeringu muutmine

Uue detailplaneeringu algatamine toetab OÜ Tallinna Bekkeri Sadam poolt opereeritava kaubasadama edasist arengut ning võimaldab sadamal uute ladude ehitamist ja seniste ajutiste ehitiste muutmist alalisteks.

Detailplaneeringu algatamisettepaneku juurde on lahendusettepaneku ja illustreeriva materjali koostanud Arhitektuuribüroo Korrus OÜ.  Algatav detailplaneering on kooskõlas  Tallinna linna üldplaneeringuga. OÜ Tallinna Bekkeri Sadam OÜ kinnitab, et jätkab kaubasadama opereerimist ja  detailplaneeringu muutmine  ei mõjuta kuidagi sadama klientide teenindamist.

https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP040950

Suurendasime territooriumi asfalteeritud pinda

Teatame rõõmuga, et Tallinna Bekkeri Sadama territooriumil asfalteeriti juurde olemasolevatele platsidele täiendavalt 6000 m2 asfaltplatse, mis mahutavad ca 20 000 tonni puistekaupa.