Tallinna Bekkeri Sadamale väljastati ISO 9001:2015 sertifikaat

 

Tallinna Bekkeri Sadamale väljastati ISO 9001:2015 sertifikaat, mis tõendab, et ettevõtte juhtimissüsteem on kontrollitud ja vastavuses standardi nõuetega. Sertifikaadi väljastas Tallinna Bekkeri sadamale rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseerimisasutus DNV GL.

Oma tegevuses lähtume järgmistest kvaliteedi alastest juhtpõhimõtetest:

  • Kiirus ja paindlikkus – kiire laevade teenindamine ja reageerimine kliendi soovidele.

  • Avatud suhtlus – selgitame välja kliendi vajadused ja tegutseme nende täitmise nimel.

  • Professionaalsus – omame pikaajalist kogemust logistiliste lahenduste pakkumisel ning arendame oma töötajaid järjepidevalt.

  • Innovaatilisus – uuendame järjepidevalt seadmeid, töövahendeid ja juhtimissüsteemi kliendile parima lahenduse pakkumiseks.

  • Optimaalne ressursikasutus – kasutame olemasolevaid ressursse optimaalselt.

  • Seaduskuulekus - järgime oma tegevusvaldkonnale kohalduvaid seadusandlikke nõudeid.

News of the port
More news

Bekker Port can now handle ships up to 30,000 tonnes due to increased depth

Due to continued investment by Bekker Port in upgrading the capabilities of its berths it is now possible for cargo ships with load-carrying capacity of up to 30,000 tonnes to be serviced. Excavation works carried out by…

Projekt koostöös KIKiga

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on kaasaegsete, tarkade ja mõjusate lahenduste elluviija Eesti keskkonnamaastikul. Selleks töötavad nad välja praktikas rakendatavaid lahendusi, leiavad koostöö- ja rahastusvõimalusi…

The port acquired one of the largest material handling machines in Estonia

Uue materjalikäitlusmasina Mantsinen 120 soetamine on ajastatud sadama akvatooriumi süvendamistööde lõpetamisega, mille tulemusena on sadama akvatooriumi uueks sügavuseks 8.9 meetrit. Traalimistöid on plaanis jätkata…

Tallinna Bekkeri Sadama detailplaneeringu muutmine

Uue detailplaneeringu algatamine toetab OÜ Tallinna Bekkeri Sadam poolt opereeritava kaubasadama edasist arengut ning võimaldab sadamal uute ladude ehitamist ja seniste ajutiste ehitiste muutmist alalisteks. Detailplaneeringu…

Suurendasime territooriumi asfalteeritud pinda

Teatame rõõmuga, et Tallinna Bekkeri Sadama territooriumil asfalteeriti juurde olemasolevatele platsidele täiendavalt 6000 m2 asfaltplatse, mis mahutavad ca 20 000 tonni puistekaupa.